?Alberto Fernández reclama a la Generalitat que es faci càrrec el manteniment de les Rondes

PrintFriendly
08.11.2012

Alberto Fernández, president del Grup Municipal del Partit Popular en l’Ajuntament de Barcelona, ha denunciat “el manteniment de les rondes costa 9M€ anuals, dels que l’Ajuntament de Barcelona paga gairebé 6,1M€, l’Àrea Metropolitana 1,5M€, mentre que la Generalitat aporta tan sols 1,1M€”.

Finançament manteniment rondes  /2012
Ajuntament de Barcelona                     5.830.790 €
Ajuntament de Barcelona (FCL)             305.623 €
Consell Comarcal del Barcelonès          250.000 €
Area Metropolitana de Barcelona    1.500.000 €
Generalitat                                                  1.097.438 €
Ajuntament de Snt. Coturó                        47.387 €
Ajuntament de St. Adrià                              22.265 €
TOTAL                                                          9.053.503 €
Font: Pressupost CCB, Conveni manteniment Rondes 2012-2013

Ha considerat que “el fet que la gestió del manteniment de les Rondes sigui competència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona no eximeix a la Generalitat de transferir els recursos per al seu manteniment, tenint en compte que les rondes són vies bàsiques de comunicació, i formen part del nervi viari català, sense oblidar l’important tràfic que assumeix diàriament està viva”.

Ha denunciat que “el traçat de les rondes discorre pel terme municipal de diversos municipis, encara que l’Ajuntament de Barcelona és qui n’aporta 2/3 del cost del seu manteniment, malgrat ser clarament una via interurbana i estratègica a Catalunya”.

Ha lamentat que “Barcelona està pagant a la pràctica pel manteniment de les Rondes un peatge de 6,1M€ que se sumeixi a altres peatges com els túnels de Vallvidrera que, malgrat ser de titularitat de la Generalitat, ens correspon pagar als barcelonins per ser per la via més directa, al Vallés i altres itineraris, quan l’actual Conseller de Política Territorial, que a més va ser alcalde de Sant Cugat, hauria de ser conscient d’aquesta desigualtat”.

D’altra banda, ha recordat que “el Partit Popular ja va denunciar a començaments d’aquest any, el mal manteniment d’alguns punts de la Ronda de Dalt, posant fins i tot en perill la seguretat dels usuaris davant del risc de despreniments d’algunes cornises laterals”.

Finalment, Fernández ha assegurat que “el despreniment d’un tros de cornisa podria ser fatal per a un motorista, o vehicle” i ha afegit que “un dels trams més afectats de la Ronda de Dalt és el comprès entre la Plaça Borrás i Via Augusta”.

PP BCN TV